Referencje

W czasie kilkuletniej działalności firma nasza zrealizowała wiele prac z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska przed hałasem. Prace te dotyczyły głównie:

pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego,

 • pomiarów i oceny narażenia na działanie ponadnormatywnego hałasu w środowisku pracy (hałas słyszalny oraz infradźwiękowy),
 • pomiarów hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia mechaniczne na potrzeby oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy 2000/14/WE,
 • przed i po-inwestycyjnych pomiarów monitoringowych hałasu w środowisku,
 • ekspertyz akustycznych mających na celu ocenę oddziaływania akustycznego zakładów przemysłowych na środowisko,
 • kompleksowych projektów redukcji hałasu z terenów zakładów przemysłowych,
 • koncepcji, projektów i wykonawstwa zabezpieczeń przeciwhałasowych maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • projektów budowlanych i wykonawczych przemysłowych zabezpieczeń przeciwhałasowych,
 • projektów akustycznych ekranów drogowych,
 • map akustycznych obszarów miejskich,
 • map akustycznych terenów przemysłowych oraz hal produkcyjnych,
 • pomiarów hałasu we wnętrzach budynków mieszkalnych oraz hoteli (dla potrzeb kategoryzacji),
 • prac związanych z uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych na emisję zanieczyszczeń do środowiska lub decyzji o dopuszczalnej emisji,
 • opracowywaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko inwestycji,
 • studiów wykonalności map akustycznych dla potrzeb pozyskania środków z RPO Województwa Śląskiego i innych.

 

 

 

Współpracowaliśmy, a w znacznej mierze współpracujemy nadal z :

firmami przemysłu miedziowego: KGHM Polska Miedź S.A Huta Miedzi „Głogów”, KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „Legnica” oraz KGHM Cuprum Sp. z o.o.,

 • hutami stali i firmami przetwarzającymi stal: CMC Zawiercie S.A., MITTAL Steel Poland S.A., Huta Królewska Sp. z o.o.
 • zakładami przetwarzającymi żeliwo: Odlewnia Żeliwa „Zawiercie”, BREMBO Poland Sp.z o.o.
 • kopalniami węgla kamiennego oraz zakładami związanymi z przemysłem węglowym: KWK „Wujek”, KWK „Wieczorek”, KWK „Knurów”, PWSA Haldex, KWK „Silesia”, KWK „Pniówek”, KWK „Krupiński”,
 • kopalniami surowców mineralnych: KKSM S.A. Kopalnia „Jaźwica”, Koplania „Laskowa”, KiZWK „Bukowa Góra” S.A.,
 • firmami branży złomowej: OLMET Sp.z o.o. w Tarnowskich Górach, Spółdzielnia Pracy Surowców Wtórnych w Katowicach,
 • zakładami przemysłu papierniczego: Fabryka Papieru Myszków Sp.z o.o.
 • elektrowniami i elektrociepłowniami: EC Bielsko-Biała, EC Łagisza,
 • cementowniami: CEMEX Polska Sp.z o.o.,
 • zakładami przemysłu cukrowniczego: Pfeifer & Langen Polska,
 • hipermarketami i firmami logistycznymi: FORUM Gliwice, Silesia City Center Katowice, Galeria Jurajska w Częstochowie, hale Panattoni w Łodzi, hale Panattoni w Czeladzi, FRIGO LOGISTICS w Radomsku,
 • firmami projektowymi: POLIMEX-MOSTOSTAL Gliwice, BIPROMET S.A., ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., Citec-Techunion Sp. z o.o., Pracownia Projektowa „Prokom” Opole,
 • firmami produkującymi materiały ogniotrwałe: TABEX-OZMO Sp.z o.o., VESUVIUS Skawina Materiały Ogniotrwałe, CERRAD Sp.z o.o., PCO „Żarów” Sp.z o.o.
 • firmami budowlanymi i wykonawczymi: STRABAG Sp. z o.o., MOTA-ENGIL Polska S.A., Euro-Mimet Sp. z o.o., Kontiwent S.C., PROINSTAL Sp. z o.o., STALEX Bielsko-Biała, TECHNOINSTAL, TULLA-BUD, ENERGO-EKO-SYSTEM Sp. z o.o., VENTOR Sp.z o.o.,
 • firmami produkcyjnymi przemysłu spożywczego: Grupa Żywiec S.A. Browar w Żywcu, McCain Poland Sp. z o.o., CARLSBERG POLSKA Browar Okocim w Brzesku, Diamant International Polska – Młyny Zbożowe Stanisława Grygiera Sp.z o.o.,
 • firmami produkcyjnymi przemysłu farmaceutycznego: Lek S.A., U.S. Pharmacia Sp.z o.o., DERMIKA Pruszków,
 • firmami produkującymi opakowania: Can-Pack S.A., Huhtamaki,
 • firmami produkującymi sprzęt AGD: Electrolux Poland Sp. z o.o.,
 • firmami braanży motoryzacyjnej: ERGOM Poland Sp.z o.o., Automotiv Lighting Polska Sp.z o.o., Plastic Components Fuel Systems Poland Sp.z o.o.,
 • firmami produkującymi gazy techniczne: PROMETGAS.PL Sp.z o.o., AIR LIQUIDE ALKAT Sp.z o.o., AIR PRODUCT Sp.z o.o.,
 • firmami branży gazowniczej: Górnośląska Spółka Gazownictwa GSG Sp.z o.o.,
 • firmami produkującymi ekrany akustyczne: EKOBEL Schallschutz Sp.z o.o., BUD-MASZ,
 • firmami przemysłu drogowniczego: KELLER Polska, SKANSKA S.A., MOTA-ENGIL, PRD Sp.z o.o.,
 • firmami branży budownictwa mieszkaniowego: SGI Baltis Sp.z o.o.
 • firmami z świadczącymi usługi w gospodarce wodno-ściekowej i systemach oczyszczania: VEOLIA Water Systems, Oczyszczalnia Ścieków MPGK Sp.z o.o. w Stargardzie Szczecińskim,
 • firmami produkcyjnymi innych branż: ZPS BUMAR Łabędy Sp. z o.o., FAMUR Sp.z o.o., CERTECH Sp. z o.o., Donaldson Polska Sp. z o.o., Fabryka Elektrofiltrów ELWO S.A., Vitkowice Milmet S.A. w Sosnowcu, SGL Carbon Polska S.A.
 • studiami nagrań telewizyjnych i radiowych: Studio Nagrań Telewizyjnych ATM ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie,
  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziały: Katowice, Łódź, Poznań,
 • zarządami dróg: ZDW Opole, ZDW Katowice, MZD Bielsko-Biała, DTŚ Katowice,
 • Urzędami Miast: Sosnowca, Gliwic, Zabrza, Tychów, Dąbrowy Górniczej, Łodzi, Bielska-Białej, Będzina, Powiatem Będzińskim,
  i wieloma innymi.

 

 

 

Przykładowe prace jakie realizowaliśmy:

Pomiary parametrów akustycznych głównych źródeł hałasu w KGHM Polska Miedź S.A. Huta Miedzi „LEGNICA”,

 • Pomiary akustyczne na terenie miasta Łodzi dla potrzeb opracowania mapy akustycznej.
 • Wykonanie pomiarów hałasu i opracowanie mapy akustycznej dla śródmiejskiej obwodnicy miasta Bielska-Białej.
 • Koncepcja ograniczenia wpływu hałasu wraz z projektem akustycznym zabezpieczeń przeciwhałasowych na wybranych obszarach Obwodnicy Zachodniej Miasta Bielska-Białej.
 • Analiza oddziaływania akustycznego Huty Królewskiej Sp. z o.o. w Chorzowie na środowisko zewnętrzne wraz z koncepcją ograniczenia emisji hałasu do wartości dopuszczalnych.
 • Projekt akustyczny obniżenia poziomu hałasu na terenie hal rozlewu piwa butelkowego i KEG w browarach Grupy Żywiec S.A. z lokalizacją Browar w Żywcu.
 • Ocena oddziaływania akustycznego CMC Zawiercie S.A. na środowisko dla instalacji Elektrostalowni oraz Walcowni Prętów i Walcówki realizowana w ramach zadania pn. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego i pozwoleń sektorowych dla instalacji CMC Zawiercie S.A.,

 

 

W celu otrzymania szczegółowego wykazu prac zrealizowanych przez naszą firmę oraz pisemnych referencji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Aktualizacja: 27.12.2011 by AB