Nasza oferta

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych EKO-TON oferuje usługi z zakresu ochrony środowiska przed drganiami i hałasem, w szczególności:

 

 • pomiary i ocena hałasu w środowisku zewnętrznym
  hałas emitowany przez instalacje i zakłady przemysłowe,
  hałas drogowy, kolejowy, tramwajowy,
  hałas lotniczy, hałas linii elektroenergetycznych, inne,
  całodobowe pomiary monitoringowe hałasu.

 

 

 • pomiary hałasu maszyn i urządzeń
  ocena poziomu dźwięku emitowanego przez maszynę,
  ocena zgodności z dyrektywą hałasową 2000/14/WE dla potrzeb certyfikacji CE,
  wyznaczanie mocy akustycznej maszyn.

 

 

 • pomiary i ocena hałasu na stanowiskach pracy
  w zakresie dźwięków słyszalnych,
  w zakresie hałasu infradźwiękowego,
  w zakresie ultradźwięków.

 

 

 

 • pomiary i ocena drgań w środowisku
  pomiary drgań ogólnych i miejscowych,
  ocena oddziaływania drgań na organizm człowieka,
  pomiary i ocena drgań maszyn i urządzeń,
  diagnostyka maszyn i urządzeń (diagnostyka wibroakustyczna).

 

 

 • projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych
  ekranów akustycznych drogowych i przemysłowych,
  obudów dźwiękochłonno-dźwiękoizolacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji (częściowych, całkowitych, z wentylacją grawitacyjną lub wymuszoną, z dodatkowym chłodzeniem wnętrza obudowy, itp.),
  specjalistycznych tłumików akustycznych (np. instalacji spalania odpadów, wyrzutów gazów technologicznych, instalacji wentylacyjnych),
  kabin dźwiękochłonnych i dźwiękoizolacyjnych (dla dozoru technicznego, oaz ciszy, itp.),
  koncepcje redukcji hałasu procesów przemysłowych lub całych linii technologicznych wraz z projektem i wykonawstwem,
  ekspertyzy akustyczne (analiza możliwości redukcji hałasu dla wybranych stanowisk pracy, projekt redukcji hałasu oraz oszacowanie przyszłych efektów).

 

 

 • sporządzanie ocen oddziaływania akustycznego na środowisko
  istniejących zakładów przemysłowych (np. realizowane w celu oceny sytuacji bieżącej, planowanego ograniczenia strefy ochronnej wokół zakładu, planowanej rozbudowy zakładu, nowych inwestycji, itp.),
  nowoprojektowanych inwestycji (przemysłowych, drogowych, innych), realizowanych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
  instalacji, dla potrzeb uzyskania pozwolenia zintegrowanego lub uzyskania decyzji o dopuszczalnym poziomie emisji zanieczyszczeń do środowiska.

 

 

 • projektowanie drogowych ekranów akustycznych
  projekty akustyczne ekranów (pomiary, projekt, dobór materiałów, oszacowanie efektywności ekranowania),
  projekty konstrukcyjne i budowlane ekranów akustycznych,
  pomiary i ocena skuteczności (efektywności) ekranowania.

 

 

 • sporządzanie map akustycznych terenów zurbanizowanych
  mapy rozkładu izolinii jednakowego poziomu dźwięku,
  akustyczne mapy strategiczne miast – zgodne z dyrektywą 49 Parlamentu Europejskiego.

 

 

 • akustyka budowlana
  pomiary czasu pogłosu w pomieszczeniach,
  pomiary rzeczywistej izolacyjności akustycznej ścian,
  wyciszenia i adaptacje akustyczne pomieszczeń,
  projektowanie akustyczne budynków, obliczenia poziomów hałasu w projektowanych budynkach.

 

 

 • fachowe doradztwo i konsultacje
  w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, diagnostyki, wibroakustyki,
  w zakresie prowadzenia pomiarów wibroakustycznych,
  szkolenia, wykłady, seminaria.

 

Ponadto oferujemy kompleksowe wykonawstwo naszych projektów akustycznych wraz z dokumentacją techniczną, doradzamy w wyborze technologii i wykonawcy oraz wspieramy realizowane prace nadzorem technicznym. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Współpracujemy z wieloma firmami realizującymi prace wdrożeniowe. Zapraszamy do współpracy.