O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych EKO-TON powstało w 2001 roku w Sosnowcu jako firma prywatna. Działalność firmy związana jest z szeroko pojętą akustyką środowiska, w szczególności z pomiarami i oceną hałasu w środowisku oraz projektowaniem środków redukcji hałasu maszyn i urządzeń. Od samego początku firma rozwinęła również działalność ekspercką, związaną z realizacją ocen oddziaływania inwestycji drogowych i przemysłowych na środowisko oraz szeroko pojętym doradztwem.

 

 

Firma EKO-TON dysponuje własnym, posiadającym świadectwo legalizacji, sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. W naszej dyspozycji pozostaje wysoko wykwalifikowana kadra – zatrudniamy specjalistów z zakresu akustyki i wibroakustyki, posiadających duże doświadczenie praktyczne (zarówno pomiarowe, jak i projektowe). W sprawach naukowych oraz badawczych współpracujemy z Politechniką Śląską w Gliwicach.

 

 

Od 2004 roku rozpoczęliśmy współpracę z kilkoma specjalistycznymi firmami wykonawczymi działającymi w branży drogowej, budownictwie przemysłowym oraz instalacjach przemysłowych. Ścisła współpraca oraz wieloletnie nasze wspólne doświadczenia pozwalają nam realizować praktycznie każdą inwestycję „pod klucz”. Prace wyciszeniowe zaczynamy zatem od ekspertyzy akustycznej i projektu akustycznego, w razie potrzeby opracowujemy niezbędną dokumentację konstrukcyjną, architektoniczną lub wykonawczą, następnie wykonujemy zaprojektowane zabezpieczenia akustyczne, montujemy je i opracowujemy dokumentację potwierdzającą uzyskane efekty akustyczne.

 

 

Jako nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się firma ciągle poszukujemy nowych partnerów biznesowych (firm i osób prywatnych) gotowych nawiązać z nami współpracę. Praktycznie od ręki rozpoczniemy współpracę z osobami mającymi doświadczenia w przygotowywaniu projektów budowlanych ekranów akustycznych oraz z konstruktorami posiadającymi uprawnienia w zakresie projektowania konstrukcji stalowych.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Równie chętnie nawiążemy współpracę z firmami reprezentującymi następujące branże: budownictwo, drogownictwo, produkcja i wykonawstwo ekranów akustycznych, projektowanie dróg, specjalistyczne instalacje techniczne (chłodnie, wentylacja, odpylanie), technologie przemysłowe, itp.

 

Od początku 2011 roku zmieniła się lokalizacja siedziby naszej firmy. Obecny nasz adres to: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Stawowa 66.