Projekty akustyczne

O istocie projektowania w akustyce

Często stajecie Państwo przed koniecznością wyciszenia istotnego źródła hałasu znajdującego się na terenie Waszego zakładu. Wówczas pierwsze pytanie jakie się pojawia związane jest z kosztem realizacji inwestycji. Dopiero następne pytania dotyczą: skuteczności projektowanego zabezpieczenia, terminów realizacji, sposobu wyciszenia, itd. Składacie zapytania ofertowe w kilku firmach, otrzymujecie odpowiedzi, analizujecie i wybieracie ofertę …… oczywiście najtańszą. Tymczasem koszt oferty nie jest tutaj wyznacznikiem skuteczności wykonanych zabezpieczeń akustycznych. Aby zostać dobrze zrozumianym wyjaśniam, że można oczywiście wybrać ofertę najtańszą, ale warunki składania ofert winny być jednakowe dla wszystkich oferentów – czyli porównywalne. Takim kryterium porównywalności ofert może być wykonany przez Państwa projekt akustyczny, który wskaże oferentom w jaki sposób wykonać dane zabezpieczenie przeciwhałasowe.

 

 

Koszt i skuteczność realizacji inwestycji przeciwhałasowych związany jest ściśle z opracowanym sposobem wyciszenia oraz rodzajem użytych materiałów. Bardzo często to samo źródło można wyciszyć na kilka różnych proj4sposobów, uzyskując oczywiście różne efekty tych działań. Gwarancją poprawnej realizacji prac wyciszeniowych (maksymalnej redukcji hałasu źródła) może być tylko i wyłącznie wiedza oraz doświadczenie projektanta, który analizując wiele różnych czynników (jak lokalizacja i otoczenie źródła, tło akustyczne, charakterystyka czasowo-częstotliwościowa emitowanego hałasu, kierunkowość emisji, własności dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne materiałów, itp.) opracuje koncepcję wyciszenia, dobierze właściwe materiały oraz oszacuje skuteczność zaprojektowanych zabezpieczeń.

 

 

Inne, równie ważne problemy z jakimi musi uporać się projektant zabezpieczeń przeciwhałasowych związane są z:

 • koniecznością wyboru takiego rozwiązania konstrukcyjnego, które nie będzie przeszkadzało w realizacji nadrzędnej funkcji wyciszanej maszyny lub urządzenia – czyli produkcji,
 • koniecznością zapewnienia łatwego dostępu do maszyny w czasie wykonywania okresowych czynności obsługowych (jak np.: wymiana oleju, łożysk, pasków napędowych, regulacje, konserwacja, itp.),
 • bezpieczeństwem użytkowania zaprojektowanego środka przeciwhałasowego.

   

   

  Z tych właśnie powodów tak istotnym elementem jest dobrze wykonany projekt akustyczny. Daje on gwarancję wyboru możliwie najlepszego sposobu redukcji hałasu danej maszyny, gwarancję uzyskania maksymalnej możliwej redukcji hałasu oraz stanowi receptę (przepis) na wykonanie danego zabezpieczenia przeciwhałasowego. Na szczęście ostatnimi czasy świadomość ważności i konieczności posiadania projektu akustycznego dla inwestycji związanych z ograniczaniem hałasu w środowisku jest coraz to większa. Nikt przecież nie wyobraża sobie budowy domu, drogi, autostrady, czy też hali fabrycznej bez posiadania odpowiedniego projektu. Pozwoli on Państwu spokojnie zaplanować realizację przyszłej inwestycji i zagwarantuje, że w pośpiechu przygotowywania dokumentacji przetargowych nie zostaną pominięte żadne istotne elementy.

   

   

  Zakres prac wchodzących w skład typowego projektu akustycznego

  W ramach projektów akustycznych zabezpieczeń przeciwhałasowych realizowanych przez naszą firmę wykonujemy następujące prace:

 • przeprowadzamy szczegółową wizję lokalną pracy maszyny, zapoznajemy się z jej dokumentacją techniczną, sposobem użytkowania i obsługiwania maszyny lub urządzenia, rzeczywistymi i znamionowymi parametrami pracy,
 • zapoznajemy się z oczekiwaniami i wymaganiami inwestora co do wyciszenia, informujemy o możliwościach i proj5spodziewanych efektach redukcji hałasu,
 • analizujemy wyniki pomiarów hałasu na stanowisku pracy, które ma podlegać ochronie – jeżeli zakład takowe posiada, w przeciwnym razie wykonujemy pomiary samodzielnie, wyznaczamy ekspozycję oraz krotność przekroczenia wartości NDN,
 • wykonujemy specjalistyczne pomiary hałasu emitowanego przez maszynę, urządzenie lub linię technologiczną, określamy charakterystyki czasowe pracy źródła, wyznaczamy pasmowe (oktawowe, tercjowe) lub wąskopasmowe widma hałasu emitowanego przez maszynę, wyznaczamy kierunkowość źródła, jego moc akustyczną, rejestrujemy przebieg zmian chwilowego poziomu dźwięku w czasie cyklu pracy maszyny, wyznaczamy poziomy ekwiwalentne, maksymalne, minimalne, szczytowe, itp. /liczba i zakres pomiarów uzależniony jest od wymagań projektowych/,
 • analizujemy wyniki pomiarów i opracowujemy koncepcję redukcji hałasu, którą następnie przekazujemy do opiniowania zleceniodawcy, w celu uwzględnienia ewentualnych sugestii i propozycji strony zamawiającej,
 • dobieramy cechy geometryczne dla zaprojektowanego zabezpieczenia, określamy cechy materiałowe (materiały dobieramy w zależności od wymaganej redukcji hałasu oraz jego struktury częstotliwościowej), określamy wymagane własności akustyczne elementów gotowych (np. drzwi, okien, prostych tłumików kanałowych),
 • wykonujemy poglądowe rysunki konstrukcyjne lub na życzenie zamawiającego dokumentację techniczną pod wykonanie warsztatowe,
 • oszacowujemy skuteczność zaprojektowanego zabezpieczenia przeciwhałasowego oraz określamy efekt zmniejszenia hałasu w środowisku pracy wyciszanego urządzenia, np. na stanowisku pracy jego obsługi lub w dowolnym innym miejscu wskazanym przez zleceniodawcę,
 • określamy przybliżony koszt realizacji zaprojektowanego zabezpieczenia przeciwhałasowego,
  służymy również innymi radami – w zależności od wymagań zleceniodawcy.

   

  Co projektujemy ?

  Realizacja prac projektowych stanowi bardzo istotny element naszej działalności. Najczęściej wykonujemy prace związane z projektowaniem:proj2

 • środków redukcji hałasu maszyn i urządzeń dla przemysłu (wentylatorów, dmuchaw, sprężarek, generatorów, szlifierek, silników elektrycznych, pomp, pras pneumatycznych, hydraulicznych, młynów, mieszalników, zginarek, obcinarek, obrabiarek do metali, chłodni ociekowych, wentylatorowych, itd.),
 • częściowych lub całkowitych obudów maszyn, wyposażonych w układ wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej,
  ekranów, osłon i przegród akustycznych dla przemysłu,
 • adaptacji akustycznych hal przemysłowych, kabin, sterowni, miejsc przebywania ludzi oraz głośnych pomieszczeń przemysłowych,
 • tłumików akustycznych (refleksyjnych i absorpcyjnych), tłumików do specjalnych zastosowań (wyrzuty pary, wysoka temperatura, agresywne środowisko),
 • drogowych ekranów akustycznych.

proj3