Pomiary Hałasu

Pomiary akustyczne stanowią podstawę naszej działalności. Wykonujemy praktycznie wszystkie terenowe i stanowiskowe pomiary akustyczne, w zależności od indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zawsze też służymy radą, podpowiadamy co i w jaki sposób należy zmierzyć. Dysponujemy nowoczesną aparaturą pomiarową takich firm jak: Svantek, Bruel & Kjaer, G.R.A.S. czy Sonopan, dzięki czemu mamy praktycznie nieograniczone możliwości w prowadzeniu pomiarów akustycznych. Do pomiarów akustycznych w środowisku wykorzystujemy głównie mierniki SVAN 945A, wyposażone w statywy 4 m i 10 m oraz zestawy wszechpogodowe, dzięki którym możemy prowadzić pomiary całodobowe. Do pomiarów warunków pogodowych używamy stacji WS-2307 oraz ręcznych stacji meteorologicznych KESTREL 4000.

 

Wykonujemy następujące pomiary akustyczne:

 • pomiary hałasu w środowisku (hałas przemysłowy, drogowy, kolejowy, lotniczy),pom3a
 • całodobowe pomiary monitoringowe,
 • pomiary hałasu maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary hałasu w paśmie częstotliwości słyszalnych,
 • pomiary hałasu infradźwiękowego,
 • pomiary hałasu ultradźwiękowego,
 • pomiary izolacyjności kabin i obudów w warunkach pola swobodnego lub w miejscu ich zainstalowania,
 • pomiary izolacyjności ścian w budynkach,
 • pomiary hałasu we wnętrzu budynków i pomieszczeń mieszkalnych,
 • pomiary czasu pogłosu pomieszczeń, wyznaczanie chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania.

 

Mierzymy i wyznaczamy następujące punktowe i funkcyjne parametry sygnału akustycznego:

 • poziom chwilowy (SPL), minimalny, maksymalny i szczytowy,
 • poziom równoważny LEQ (ekwiwalentny), wskaźniki LD, LE, LN oraz LDEN,pom1
 • poziom ekspozycyjny,
 • poziomy statystyczne,
 • krzywa gęstości skumulowanej,
 • rozkład prawdopodobieństwa poziomów, histogramy, itp.,
 • poziomy skorygowane charakterystykami A, C, G,
 • poziomy hałasu w oktawowych pasmach częstotliwości,
 • poziomy hałasu w tercjowych (1/3 oktawowych) pasmach częstotliwości,
 • wąskopasmowa analiza widmowa hałasu (FFT) wraz z opcją zoom,
 • pozostałe, wg indywidualnych uzgodnień (np. funkcje korelacji wzajemnej, koherencji, itp.).