Poziomy hałasu w kabinach i pomieszczeniach przemysłowych

Poziomy hałasu w kabinach i pomieszczeniach przemysłowych
PN-N-01307:1994 – Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy.

Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy, którym jest kabina lub pomieszczenie przemysłowe nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy.

 

Lp. Stanowisko pracy Równoważny poziom dźwięku A w dB
1 W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej, w laboratoriach ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu. 75
2 W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością telefoniczną używaną w procesie sterowania, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu. 65
3 W pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych, opracowania danych i innych o podobnym przeznaczeniu. 55