Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Poziomy dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi
PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych – od źródeł hałasu usytuowanych poza mieszkaniem w skład którego wchodzi to pomieszczenie) nie może przekraczać wartości podanych w kolumnie 3 i 4 poniższej tablicy.

 

Lp.   Przeznaczenie pomieszczenia Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem
 
Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie w dB       
    Średni poziom dźwięku A (dla hałasu ustalonego*) lub równoważny poziom dźwięku (dla hałasu nieustalonego**) Maksymalny poziom dźwięku A przy hałasie nieustalonym**

dzień noc dzień noc dzień noc
 1 2 3 4 5 6 7 8
 1 Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach, hotelach robotniczych  40  30 35 25 40 30
 2 Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach   45  40 40 40  45 45
 3  Pokoje w hotelach kategorii II i niższych 45 35 40 30 45 35
 4 Pokoje w domach wczasowych***   40-45  30-35  35-40   25-30    40-45  30-35   
 5  Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej  35   30 30 25 35 30
 6 Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej  30  30 25 25 30 30
7 Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji 35 30 35
8 Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii 35 30 35
9 Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych) 40 30 35 25 40 35
10 Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach 40 35 40
11 Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach 35 30 35
12 Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria 40 35 40
13 Sale konferencyjne    40  – 35 40
14  Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji uwagi 35  – 30 35
15 Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu 40 35 40
16 Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych 45 40 45
17 Sale zajęć w domach kultury**** 35-45 30-40 40-50
18 Sale kawiarniane i restauracyjne 50 45 *****
19 Sale sklepowe 50 45 *****

 

 

* – np. pochodzącego od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych,
** – np. pochodzącego od urządzeń dźwigowych, ze zsypów śmieciowych, itp.,
*** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu,
**** – należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć,
***** -nie normalizuje się wartości maksymalnych.